Visionen

Att individer skaffar sig bra kunskap om sin kommande pensionsekonomi för att under livet ta välgrundade egna ekonomiska beslut. Denna kunskapsuppbyggnad kan göras med hjälp av SparSimulatorn.

Citat Platon: ”Okunskap är roten till allt ont”.

Pensionen är något  mycket mer mångfacetterat och viktigare än att bara handla om ekonomiska villkor. Dock måste man känna ekonomisk trygghet och detta är individuellt. Ta reda på om du/ni kommer att känna trygghet med hjälp av SparSimulatorn. Gör det NU det göra stor skillnad.

Par vid havet

 

 

 

 

 

 

 

Två mycket relevanta frågorna som man bör ställa till sig själv är följande:

– Hur mycket är det värt att få ett extra år som pigg/ung pensionär innan 65år?
– Hur mycket mer vill jag ha i pension som pensionär och därför jobbar jag på några extra år efter 65?

Att skapa klarhet kring dessa två frågor innan man går i pension kommer redan NU att ge er en plan mål att sträva mot.

Oavsett när man går i pension är det inom följande områden man vill ägna större tid till enligt undersökningar.
– Umgås med barn och barnbarn (om man har)
– Resor
– Upprätthålla sina sociala kontakter, eller rent av utveckla dem
– Förkovra sig i befintliga eller nya intressen/aktiviteter, även studier!
– Hus, Trädgård, reparationer
– Hjälpa andra och samhället på sina egna villkor