Vanliga frågor

 • Vad blir min pension i månaden vid 65 år när alla mina olika pensioner sammanräknas? Ja vill även ta i beaktande av andra tillgångar.
 • Vad blir konsekvensen om jag går ner på deltid, föräldraledighet?
 • Vad blir konsekvensen om avkastningen eller kostnaderna för mitt sparande ändras?
 • När är det rimligt att hushållet kan sluta jobba samt klara av en månadsbudget på 25.000 kronor?
 • Vad blir hushållets sammanlagda pension, efter skatt, om vi går i pension samtidigt om 5 år? Räcker det?
 • Vilken betydelse har det om efterlevandeskydd finns?
 • Vad kan/behöver jag göra för att t.ex. pensionera mig vid 63 års ålder?
 • Hur mycket högre blir min totala pension efter skatt om jag t.ex. jobbar till 67 års ålder?
 • Vad händer med pensionen om jag blir ensamstående?
 • Vi har en fastighet som vi tänker sälja. Hur mycket ”pension i månaden” kan vi räkna med att den ger under de första 10 åren som pensionärer?
 • Vad händer med pensionen om jag/vi börjar jobba deltid (t.ex. 60%) idag fram till pensionen om t.ex. 3 år?
 • Vad händer med pensionen om jag blir arbetslös och måste gå på A-kassa de sista åren?
 • Vi tror oss kunna påverka vår månadsbudget mer som pensionärer. Vad får det för konsekvens om vi vill öka eller minska den med 2.000 kr. Räcker pengarna eller måste vi jobba längre?
 • Vilken påverkan kommer olika politiska förslag att få för konsekvens för mig?
 • Hur fungerar pensionssystemet idag för oss?

Ovanstående frågor är av generell karaktär som många undrar över. Utöver dessa finns det många mer specifika frågor som har med de personliga förutsättningarna att göra. Vad undrar du över? Kontakta SeniorInsikt.

.                                                                  Pokal